Saturday, October 01, 2005

Elias första blogginlägg

scccccf x43

- nbn b8i867uyhj6yuhjn6hg § cn b76uyj8ujuhnnnnnnkkkkkkkk h vkzf 78 hh6jd vc<8mkn e n q 34bin+,. dihkpö+ä-.o 0,ggggggggggggggggggggggggg c n h nb m c nb bn fs45t8mköl,.u xcgbvh nbm nxv bhbhnm 7ujhnym c v v m c 9hhw45fffjjjjjjjjjj v v g nrf bd 7hjn m,6yuhjö0l.,p4gb b vvvdedd

(det ska sägas att den första versionen var ännu bättre, men i ett obevakat ögonblick lyckades Elias på något sätt radera allt utom "scccccf x43".)

Vad var det han ville skriva om då? Pappa återkommer om det...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home