Thursday, November 08, 2007

Därför är det så ont om q

Hasse Alfredson, gamle hedersknyffel, jag har svaret: Det är Fem myrors fel. Har någon sett hur de framställer Q? För det har jag. Tvåhundraåttio gånger de senaste två veckorna, sedan Elias beslutade sig för att q var hans nya favoritbokstav.

Elias gillar underdogs.

Nåväl. En föreläsningssal, ett podium, en Magnus Härenstam på sitt mest motvilliga humör (Elias säger "Magnus lessen"), diabilder åt fel håll (Elias säger "Bak å fram"), en bild på romarjäveln Quintus (Elias säger "Gammal farbror"), namnet Quintus (Elias säger "Q-U-I-N-T-U-S, heter Kvintus"), ordet Quagga (Elias säger "Q-U-A-G-G-A, ståre kvagga". Han älskar varje sekund. Och ibland skrämmer han mig lite. Sedan kryper han fram till den gamla tv:n, som vi fortfarande inte baxat ut ur vardagsrummet, och läser "T-E-L-E-F-U-N-K-E-N, ståre Telefukken" (det där andra n:et är svårt).

Lite udda kille, på ett bra sätt.

Nu är han och hans värste dagisfiende bästa polare. Precis som fröken sa.